Anakin Skywalker w trakcie…

Anakin Skywalker w trakcie wejścia do świątyni Jedi
– Coruscant, 19 BBY

#neuropa #tusk #gownowpis #starwars